tablice pamiątkowe

Odznaka to graficzny symbol tablice pamiątkowe lub znak symbolizujący przynależność do jakiejś grupy, posiadanie specjalnej umiejętności lub specjalnego tablice pamiątkowe wyróżnienia (jako odznaczenie). Występuje w formie metalowego znaczka, wstążki, naszywki, medalu bądź tablice pamiątkowe innych. Może być nadawana zarówno przez władze państwowe, jak i instytucje społeczne tablice pamiątkowe i naukowe oraz umyślnie w tym celu powstałe komisje nadawcze. Odznaki zasadniczo tablice pamiątkowe dzielą się na: 1. honorowe, 2. pamiątkowe, 3. naukowe i 4. za tablice pamiątkowe sprawność, przy czym mogą posiadać po kilka odmian (stopni, rodzajów). Kwestia ustanawiania tablice pamiątkowe i używania odznak jest w Polsce unormowana przepisami prawa, obowiązująca ustawa z tablice pamiątkowe 21 grudnia 1978 o odznakach i mundurach dzieli odznaki na: honorowe, stanowiące tablice pamiątkowe wyróżnienie za zasługi położone: o w działalności państwowej lub społecznej stanowiącej istotny tablice pamiątkowe wkład w rozwój całego kraju, w rozwój określonej dziedziny gospodarki lub administracji tablice pamiątkowe państwowej, w rozwój określonego województwa albo w rozwój określonej organizacji gospodarczej, o tablice pamiątkowe w działalności statutowej organizacji spółdzielczych lub organizacji społecznych, organizacyjne, stanowiące oznaczenie organizacji społecznej tablice pamiątkowe lub spółdzielczej albo innej jednostki organizacyjnej bądź przynależności do takiej organizacji lub tablice pamiątkowe jednostki organizacyjnej, okolicznościowe, upamiętniające rocznice, wystawy, zgromadzenia lub inne wydarzenia.Odznaki honorowe są tablice pamiątkowe w Polsce ustanawiane, zależnie od ich rodzaju, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej tablice pamiątkowe Radę Państwa), Radę Ministrów, ministrów, sejmiki województw lub naczelne organy organizacji spółdzielczych tablice pamiątkowe lub społecznych. Ustanowienie odznaki honorowej wymaga zgody Prezydenta RP. Od 2000 ustanawianie tablice pamiątkowe innych odznak nie wymaga zezwolenia organów administracji państwowej.

tablice pamiątkowe