statuetki

Odznaka to graficzny symbol statuetki lub znak symbolizujący przynależność do jakiejś grupy, posiadanie specjalnej umiejętności lub specjalnego statuetki wyróżnienia (jako odznaczenie). Występuje w formie metalowego znaczka, wstążki, naszywki, medalu bądź statuetki innych. Może być nadawana zarówno przez władze państwowe, jak i instytucje społeczne statuetki i naukowe oraz umyślnie w tym celu powstałe komisje nadawcze. Odznaki zasadniczo statuetki dzielą się na: 1. honorowe, 2. pamiątkowe, 3. naukowe i 4. za statuetki sprawność, przy czym mogą posiadać po kilka odmian (stopni, rodzajów). Kwestia ustanawiania statuetki i używania odznak jest w Polsce unormowana przepisami prawa, obowiązująca ustawa z statuetki 21 grudnia 1978 o odznakach i mundurach dzieli odznaki na: honorowe, stanowiące statuetki wyróżnienie za zasługi położone: o w działalności państwowej lub społecznej stanowiącej istotny statuetki wkład w rozwój całego kraju, w rozwój określonej dziedziny gospodarki lub administracji statuetki państwowej, w rozwój określonego województwa albo w rozwój określonej organizacji gospodarczej, o statuetki w działalności statutowej organizacji spółdzielczych lub organizacji społecznych, organizacyjne, stanowiące oznaczenie organizacji społecznej statuetki lub spółdzielczej albo innej jednostki organizacyjnej bądź przynależności do takiej organizacji lub statuetki jednostki organizacyjnej, okolicznościowe, upamiętniające rocznice, wystawy, zgromadzenia lub inne wydarzenia.Odznaki honorowe są statuetki w Polsce ustanawiane, zależnie od ich rodzaju, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej statuetki Radę Państwa), Radę Ministrów, ministrów, sejmiki województw lub naczelne organy organizacji spółdzielczych statuetki lub społecznych. Ustanowienie odznaki honorowej wymaga zgody Prezydenta RP. Od 2000 ustanawianie statuetki innych odznak nie wymaga zezwolenia organów administracji państwowej.

statuetki