medaliony

Odznaka to graficzny symbol medaliony lub znak symbolizujący przynależność do jakiejś grupy, posiadanie specjalnej umiejętności lub specjalnego medaliony wyróżnienia (jako odznaczenie). Występuje w formie metalowego znaczka, wstążki, naszywki, medalu bądź medaliony innych. Może być nadawana zarówno przez władze państwowe, jak i instytucje społeczne medaliony i naukowe oraz umyślnie w tym celu powstałe komisje nadawcze. Odznaki zasadniczo medaliony dzielą się na: 1. honorowe, 2. pamiątkowe, 3. naukowe i 4. za medaliony sprawność, przy czym mogą posiadać po kilka odmian (stopni, rodzajów). Kwestia ustanawiania medaliony i używania odznak jest w Polsce unormowana przepisami prawa, obowiązująca ustawa z medaliony 21 grudnia 1978 o odznakach i mundurach dzieli odznaki na: honorowe, stanowiące medaliony wyróżnienie za zasługi położone: o w działalności państwowej lub społecznej stanowiącej istotny medaliony wkład w rozwój całego kraju, w rozwój określonej dziedziny gospodarki lub administracji medaliony państwowej, w rozwój określonego województwa albo w rozwój określonej organizacji gospodarczej, o medaliony w działalności statutowej organizacji spółdzielczych lub organizacji społecznych, organizacyjne, stanowiące oznaczenie organizacji społecznej medaliony lub spółdzielczej albo innej jednostki organizacyjnej bądź przynależności do takiej organizacji lub medaliony jednostki organizacyjnej, okolicznościowe, upamiętniające rocznice, wystawy, zgromadzenia lub inne wydarzenia.Odznaki honorowe są medaliony w Polsce ustanawiane, zależnie od ich rodzaju, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej medaliony Radę Państwa), Radę Ministrów, ministrów, sejmiki województw lub naczelne organy organizacji spółdzielczych medaliony lub społecznych. Ustanowienie odznaki honorowej wymaga zgody Prezydenta RP. Od 2000 ustanawianie medaliony innych odznak nie wymaga zezwolenia organów administracji państwowej.

medaliony