klamry

Odznaka to graficzny symbol klamry lub znak symbolizujący przynależność do jakiejś grupy, posiadanie specjalnej umiejętności lub specjalnego klamry wyróżnienia (jako odznaczenie). Występuje w formie metalowego znaczka, wstążki, naszywki, medalu bądź klamry innych. Może być nadawana zarówno przez władze państwowe, jak i instytucje społeczne klamry i naukowe oraz umyślnie w tym celu powstałe komisje nadawcze. Odznaki zasadniczo klamry dzielą się na: 1. honorowe, 2. pamiątkowe, 3. naukowe i 4. za klamry sprawność, przy czym mogą posiadać po kilka odmian (stopni, rodzajów). Kwestia ustanawiania klamry i używania odznak jest w Polsce unormowana przepisami prawa, obowiązująca ustawa z klamry 21 grudnia 1978 o odznakach i mundurach dzieli odznaki na: honorowe, stanowiące klamry wyróżnienie za zasługi położone: o w działalności państwowej lub społecznej stanowiącej istotny klamry wkład w rozwój całego kraju, w rozwój określonej dziedziny gospodarki lub administracji klamry państwowej, w rozwój określonego województwa albo w rozwój określonej organizacji gospodarczej, o klamry w działalności statutowej organizacji spółdzielczych lub organizacji społecznych, organizacyjne, stanowiące oznaczenie organizacji społecznej klamry lub spółdzielczej albo innej jednostki organizacyjnej bądź przynależności do takiej organizacji lub klamry jednostki organizacyjnej, okolicznościowe, upamiętniające rocznice, wystawy, zgromadzenia lub inne wydarzenia.Odznaki honorowe są klamry w Polsce ustanawiane, zależnie od ich rodzaju, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej klamry Radę Państwa), Radę Ministrów, ministrów, sejmiki województw lub naczelne organy organizacji spółdzielczych klamry lub społecznych. Ustanowienie odznaki honorowej wymaga zgody Prezydenta RP. Od 2000 ustanawianie klamry innych odznak nie wymaga zezwolenia organów administracji państwowej.

klamry klamry